Často kladené dotazy ke zpoplatnění aplikace

Moc si vážíme podpory a přízně, kterou jste nám dodávali v posledních letech. Mnoho uživatelů nám nabízelo finanční příspěvky na běh aplikace, přičemž vždy jsme s díky odmítali.

S vývojem času chápeme, že automatizace a elektronizace procesů je v efektivitě (nejen) naší práce zcela zásadní. Chceme Zvládneme.cz posouvat kupředu a poskytovat i nadále špičkový nástroj, který zároveň bude jednoduchý a uživatelsky přívětivý.

Proto si dovolujeme po mnoha letech aplikaci zpoplatnit. Věříme, že na nás nezanevřete a že budete využívat naší aplikaci i nadále.

V tomto článku Vám přinášíme odpovědi na otázky, které můžete mít v souvislosti s plánovaným zpoplatněním aplikace Zvládneme.cz od 1. 7. 2024.

Kolik bude užívání aplikace stát?

Pro jednoduchost jsme nastavili 2 tarify:

 • Zadarmo
  • Do počtu aktivních 3 nemovitostí a zároveň 3 nájemníků.
  • Maximálně 1 portfolio.
  • Do portfolia můžete pozvat neomezeně uživatelů.
  • Nejsou k dispozici následující moduly:
   • Upomínky
   • Vyúčtování služeb
   • Párování plateb s bankou
 • Placený – za 33 Kč bez DPH za jednotku, tj. 40 Kč vč. DPH.
  • Veškerá dostupná funkcionalita aplikace (jako doposavad).
  • Neomezeně nemovitostí i nájemníků.
  • Neomezeně portfolií.
  • Přednostní podpora.

Základem pro výpočet je „jednotka“. Jednotkou je myšlen počet nemovitostí či počet nájemníků. Dle toho, čeho je více, se započítá tato „jednotka“ k fakturaci (neplést s bytovou jednotkou).

Příklad výpočtu zpoplatnění:

Máte dvě portfolia. Portfolia A má 4 nemovitosti a 3 nájemníky. Portfolio B má 6 nemovitostí a 8 nájemníků. V takovém případě se za portfolio A budou počítat 4 nemovitosti (je jich více, nežli nájemníků). Za portfolio B se bude počítat 8 nájemníků (je jich více, než nemovitostí). Výsledný počet účtovaných jednotek bude tak 4 + 8 = 12. Výsledná cena bude 12 * 33 Kč = 396 Kč měsíčně.

V případě, že máte strukturu bytového domu, například 1 hlavní nemovitost a v ní 3 jednotky, pak se počítají jen ty 3 jednotky.

Předmětem placeného tarifu je vždy portfolio. Máte-li více portfolií, pak se Vaše částka k fakturaci bude sestávat z částek za každé portfolio. Pokud jste pozváni do portfolia, které platí jiný uživatel (nebo využívá tarif Zadarmo), toto portfolio samozřejmě neplatíte.

Informaci o plánové účtované částce se dozvíte v závěru června či začátku července, kdy nasadíme balík úprav, který popsané změny bude reflektovat.

Co zpoplatnění uživatelům přinese?

Zejména další rozvoj a profesionalizaci tohoto nástroje. Budeme zařazovat nové významné funkcionality, které výrazně zjednoduší správu nemovitostí. Tento vývoj se neobejde bez dalších vysokých investic, na které potřebujeme získat zdroje.

Rovněž chceme poskytovat funkční a aktivní zákaznickou podporu, která bude uživatelům pomáhat ve správném nastavení a používání softwaru, abyste využili možnosti aplikace na maximum.

Jak proběhne zpoplatnění pro stávající uživatele?

Počínaje 1. červencem 2024, všechny uživatelské účty splňující podmínky zpoplatnění, budou zpoplatněny. Nejprve budou uživatelé vyzváni v uživatelském rozhraní k doplnění fakturačních údajů. Následně se jim ozve zákaznická podpora, která vystaví uživateli fakturu za příslušné portfolio.

Faktura bude vystavena za období od 1. 7. do 31. 12. 2024 (tj. 6 měsíců) na aktuální počet nájemníků či nemovitostí. V případě, že se Váš počet nemovitostí či nájemníků za následující měsíce změní, je možnost fakturaci dodatečně upravit. V případě snížení počtu jednotek v průběhu roku 2024 je možnost požádat o navrácení proporcionální části fakturované částky, stejně jako z naší strany možnost dofakturace zvýšeného počtu jednotek.

V praxi nám nyní nejde o fakturaci každé jedné jednotky, která vznikne či bude odebrána do konce roku 2024, jako spíše o jednoduchý způsob zavedení zpoplatněného fungování s ohledem na množství administrativy na obou stranách.

Od roku 2025 pak plánujeme zavedení billingového modulu, který bude schopen sám počítat existující jednotky/nájemníky v systému a účtovat uživateli přesnou částku za daný konkrétní měsíc.

Chci i nadále využívat Zvládneme, ale zatím nechci platit. Co musím udělat?

V případě, že chcete pokračovat v neplaceném režimu, je potřeba ukončit všechny nájemníky a archivovat všechny nemovitosti, které přesahují bezplatný tarif. Tj. mít maximálně 3 aktivní nájemníky a maximálně 3 nemovitosti.

Pokud byste si přáli dodatečně přepnout na placený tarif, půjde o to požádat skrze aplikaci a bude Vám dofakturováno příslušné období.

Do 1. 8. 2024 bude aplikace fungovat zcela zdarma v tomto režimu. Pokud se rozhodnete skončit k 1. 8. 2024, nic vám fakturovat nebudeme.

Jakým způsobem budou omezeny účty/portfolia, která zůstanou na bezplatném tarifu?

Uživatelům, kteří neprovedou redukci počtu nemovitostí a nájemníků, bude od 1. 8. 2024 znemožněno zadávat nové platby (vč. automatického párování plateb), úkoly a poznámky. Tzn. aplikace tak bude sloužit spíše jako skladiště dřívějších dat.

Jak bude fungovat zákaznická podpora?

Víme, že doposavad technická podpora nebyla zcela dostatečná. Zpoplatnění nám umožní vyčlenit kolegy pro podporu uživatelů. Jednak pro zodpovídání vašich dotazů, tak pro aktivní pomoc uživatelům se správným využíváním systému, abyste zadávali data dle filozofie systému.

Chci ze Zvládneme.cz odejít, kde si mohu vyexportovat data?

Vaše data, která jste zadali do aplikace, si můžete na každém portfoliu vyexportovat v sekci Nástroje > Export.

Pokud byste svůj účet chtěli definitivně včetně veškerých dat smazat, pak je to možné udělat v sekci Můj účet na záložce Uzavřít účet. Po smazání jsou data nenávratně smazána bez možnosti obnovy.

Co lze čekat od budoucího vývoje softwaru?

Nejzásadnější funkcionality, které plánujeme, jsou:

 • Generování dokumentů a jejich rozesílku skrze aplikaci (např. dodatky ke smlouvám, výpočtové listy, plné moci pro SVJ apod.).
 • Přidání dalších bank pro párování plateb.
 • Opětovné zfunkčnění a rozvoj modulu Upomínky pro rozesílku upomínek přes SMS a e-mail.
 • Klientská zóna pro přihlášení nájemníků s možností reportování žádostí a dotazů.
 • Vyšší automatizace sběru aktuálních stavů měřáků od nájemníků.
 • Export dat pro účetní softwary.

A řadu dalších vylepšení.

Opravíte možnost posílat SMS zprávy přes Upomínky přes SMS bránu Zvládneme.cz?

Ano, počítáme s tím.

Mám byt ve správě Spravujeme.cz či jiné správcovské firmy? Budu muset platit?

Pro klienty firmy Spravujeme.cz se nic nemění. V rámci poskytovaných služeb bude za provoz Zvládneme.cz hradit službu Spravujeme.cz.

Máte-li byt ve správě jiné správcovské firmy, zkonzultujte nutnost platby se svým správcem nemovitostí.

Mám dotaz, který zde není zodpovězený. Kam se mohu obrátit?

Prosím, napište nám na info@zvladneme.cz.